Seirbhísí

Oifig Eolais

 • Foirmeacha Gaeilge; eolas ar fáil maidir le lóistín, imeachtaí, áiseanna sóisialta agus turasóireacht áitiúil.

Seirbhísí Oifige

 • Fótachóipeáil, lannú, clóscríobh, scanadh pictiúr, facs, ríomhphost agus úsáid idirlín don phobal.

Scoil Cheoil na Crannóige – Ranganna ar bhonn seachtainiúil

 • Giotár, fidil, maindilín, bosca ceoil, feadóg, consairtín, feadóg mhór, amhránaíocht, scéalaíocht agus drámaíocht

Ranganna Gaeilge

 • Ranganna Gaeilge, ciorcal comhrá agus seisiún ‘Léigh & Pléigh’ ar mhám seanfhocla agus cora cainte na háite.

Ranganna eile

 • Ranganna fuála, garraíodóireachta, úsáid táibléad/guthán cliste agus ‘An Cósta Dúchais’ (rang bunaithe ar ghnéithe de shaol agus d’oidhreacht an chósta).

Cumann Cairdis – Club 50

 • Deis do ghrúpaí, idir fhir agus mhná, bualadh le chéile ar bhonn sóisialta uair sa tseachtain.

Seirbhís Comhairliúcháin

 • Comhairle ar fáil do lucht gnó maidir le comharthaíocht agus le fógraíocht i nGaeilge.
 • Seirbhís Saor-Chomhairle Dlí ar fáil uair sa mhí.

Coslia (Chiropodist)

 • Seirbhís ar fáil uair sa mhí.

Seirbhís ‘Béilte ar Rothaí’

 • Ar fáil do dhaoine tinne /aosta/ in áiteanna iargúlta. 

Campaí Samhraidh

 • Ceol uirlise, amhránaíocht, scéalaíocht agus drámaíocht.
 • Thar thréimhse 4 seachtaine.

‘Seoda na Gaeltachta’

 • Siopa cuimhneachán & caifé.

Fiontair atá ag feidhmiú san Ionad:

 • Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair
 • Scoil Cheoil na Crannóige
 • Naíonra na Crannóige
 • Comharchumann na nOileán Beag
 • Foras na Gaeilge
 • Clinic Carolyn Norgate- Oistéapat
 • Scéim Sóisialta Tuaithe
 • Scéim Forbartha Pobail
 • Tuismitheoirí na Gaeltachta
 • Coláiste Ghaoth Dobhair
 • Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt
 • Maria Gasol- Ealaíontóir