Páirc An Phobail - Siúlóid Chliste An Screabáin

Crainn – Fíricí Fónta
I measc na gcrann a fhásann anseo,
tá an Bheith Gheal,
an Fhuinseog agus an Crann Cuilinn.

Suaimhneas

Tearmann Mhachnaimh agus Sólais

A place of quiet reflection

Tomhais Leat!

Quiz Beag

Neilí Mhicí Oíg

Focail amhráin agus é ceolta ag páistí áitiúil

Saol Faoin Aer

Dán a chum Clíona Ní Ghallachóir

Masúrcaí Phroinsias Uí Mhaonaigh

An bhfuil fonn damhsa ort?

Bí Cineálta

Dán a chum Bernie Ní Giolla Chomghaill

Crainn – Fíricí Fónta

I measc na gcrann a fhásann anseo,
tá an Bheith Gheal, an Fhuinseog agus an Crann
Cuilinn.

Suaimhneas

Tearmann Mhachnaimh agus Sólais

A place of quiet reflection

Tomhais Leat!

Quiz Beag

Neilí Mhicí Oíg

Focail amhráin agus é ceolta ag páistí áitiúil

Saol Faoin Aer

Dán a chum Clíona Ní Ghallachóir

Masúrcaí Phroinsias Uí Mhaonaigh

An bhfuil fonn damhsa ort?

Bí Cinealta

Dán a chum Bernie Ní Giolla Chomghaill

Crainn – Fíricí Fónta

I measc na gcrann a fhásann anseo, tá an Bheith Gheal, an Fhuinseog agus an Crann Cuilinn.

An Bheith Gheal

Is crann dúchasach in Éirinn í.
Is crann caol ard í a fhásann suas le 30m ar airde.
Tugtar ‘An Bheith Gheal’ uirthi mar gheall go bhfuil dath airgeadgheal ar choirt an chrainn.
Cruth triantánach atá ar dhuilleoga an chrainn agus tá siad biorach.
Is crann duillsilteach í a chaileann duilleoga san fhómhar.

An Fhuinseog

Tá an fhuinseog ar cheann de na crainn is coitianta in Éirinn.
Is crann duillsilteach í a bhíonn lom sa gheimhreadh.
Fásann sí suas le 35m ar airde.
Fásann duillíní ina bpéirí ar ghas na duilleoige agus bíonn duillín amháin ag barr an ghais.
Tig bláthanna spíceacha corcra ar an chrann sula bhfásann na duilleoga san earrach.

An Crann Cuilinn

Is crann síorghlas é atá dúchasach in Éirinn.
Fásann sé suas le 15m ar airde.
Tá dealga géara ar dhuilleoga an chrainn.
Tig caora dearga ar an chrann sa gheimhreadh.
Um Nollaig, baintear úsáid as craobhóga an chuilinn mar mhaisiúcháin.
Suaimhneas

Tearmann Mhachnaimh agus Sólais

Tugaimis chun cuimhne iad

In éirí na gréine agus i gclapsholas an lae,
tugaimis chun cuimhne iad.
I séideadh na gaoithe agus i bhfuacht an gheimhridh,
tugaimis chun cuimhne iad.
I ngoirme na spéire agus i dteas an tsamhraidh,
tugaimis chun cuimhne iad.
I dtitim na nduilleog agus in áilleacht an fhómhair,
tugaimis chun cuimhne iad.
‘Fhad is atá muidinne beo, maireann siadsan fosta,
tugaimis chun cuimhne iad.
Go bhfosclaí an Tiarna geaftaí na bhFlaitheas daofa, áit nach mbíonn bás ar bith feasta,
ach sonas síoraí.
Áiméan.

Á aithris ag Tarlagh Mac Aoidh
Tomhais leat!
Ceist 1 - Cuirtear é agus baintear é ach ní fhásann sé?

Freagra ; Glas dorais

Ceist 2 - Aghaidh gan chluas, gan bhéal, gan srón, gan smig, gan mhuineál...

Freagra ; Aghaidh cloig

Ceist 3 - Caidé an droichead is lú ar an domhan?

Freagra ; Droichead na sróine

Ceist 4 - Más sine a éiríonn sé más lú a éiríonn sé?

Freagra ; Coinneal

Ceist 5 - Toit ar sliabh gan tine

Freagra ; Ceo

Tomhais leat!

CEIST 1

Cuirtear é agus baintear é, ach ní fhásann sé?

FREAGRA

Glas Dorais

CEIST 2

Aghaidh gan chluas, gan bhéal, gan srón, gan smig, gan mhuineál...

FREAGRA

Aghaidh Cloig

CEIST 3

Caidé an droichead is lú ar an domhan?

FREAGRA

Droichead na sróine

CEIST 4

Más sine a éiríonn sé más lú a éiríonn sé?

FREAGRA

Coinneal

CEIST 5

Toit ar sliabh gan tine?

FREAGRA

Ceo
Neilí Mhicí Óig

Neilí Mhicí Óig

Bhí buachaill dána bó ar an bhaile
D’fhuadaigh sé mo Neilí Mhicí Óig
Ach chuaigh mé sa tóir ar an ghadaí gránna
‘s thug mé liom mo ghunna don ród

Curfá
Ó do chuir mé an piléar fríd a hata
Do chuir mé an piléar fríd a bhróg
Do chuir mé an piléar fríd an ghadaí
Agus bhuaigh mise Neilí Mhicí Óig

Ag sodar domh go sámh ar mo chapall
Is ionann mé le duine eile beo
Ach bhuail mé an bob ar an ghadaí gránna
‘s bhuaigh mise Neilí mo stór

Curfá

Níl cailín beag chomh geal le mo Neilí
Níl cailín beag chomh breá le mo stór
‘s canann muid an dán seo ar mhuin mo chapaill
Ag sodar chun ár bpósta go beo

Curfá

Á cheol ag Ciara Nic Eachmharcaigh & Jack Ó Cnáimhsí

Saol Faoin Aer

Clíona Ní Ghallachóir a chum

Saol Faoin Aer

Stad is glac scríste, caith tamall beag linn,
Inár dtimpeallacht aoibhinn i measc na n-éan binn,
Tá gach craobh agus crann faoi shuaimhneas anseo,
I gcroílár an dúlra a mhairfidh go deo.

Ag cothú na n-ainmhithe d’oíche ‘s lá,
Le síolta is sméara, idir chnó agus bhláth,
Tá cuid againn ard agus cuid againn caol,
Roinnt atá ag fás agus roinnt eile i mbaol.

Is iomaí sin samhradh a chaitear faoi bhláth,
Sula dtagann an fómhar, sula n-athraíonn ár ndath,
Bíonn an geimhreadh fuar feanntach agus doiligh a chloí,
Ach le teacht an earraigh, tosaíonn an spraoi.

Muna dtugann an saol mór aon aire dúinn,
Ní bheidh fiúntas ná luach linn is mairfidh muid faoi rún,
Stad is glac scríste, is fan againn seal,
Nach teaghlach mór amháin muid mar a bhí riamh anall.
Masúrcaí Phroinsias Uí Mhaonaigh

Seo dhá mhasúrca a chum an fidléir iomráiteach as Gaoth Dobhair, Proinsias Ó Maonaigh (1922-2006).

A haon, a dó, a trí....

Á seinm ag Mairéad Ní Mhaonaigh & Frankie Kennedy (Ceol Aduaidh, 1983)
Bí Cinealta

Bernie Ní Giolla Chomghaill a chum
Á aithris ag Farrah Ní Giolla Chomghaill Ní Nathan

Bí Cineálta

Más féidir leat a bheith aon rud sa tsaol seo, bí cineálta.
Bí cineálta le do theaghlach,
Bí cineálta le do chlann,
Bí cineálta le do chomharsan, do chairde agus do rang.
Bí cineálta le do chuid focla agus cibé atá tú a rá,
Úsáid focla fíora, lán le hinspioráid agus grá.

Bí cineálta leis na múinteoirí atá ag cuidiú linn gach lá,
Bí cineálta leis na hainmhithe ar an talamh agus an trá.
Bí cineálta leat féin agus tú ag fás aníos,
Déan botúin, glac seans, tit síos ach...éirigh ar ais aníos.
Bí cineálta le do chorp ná níl agat ach corp amháin,
Tusa an boss, oibrigh go cruaidh, ith bia folláin
agus déan cinnte go nglacann tú sos.