Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

Aidhmeanna an Chomharchumainn

  • Gné na teanga den fhorbairt phobail a chur chun cinn.
  • Scéim chuimistheach Pleanáil Teanga a chur i bhfeidhm sa cheantar.
  • Freastal ar óige an phobail trí cur lena n-oiliúint agus féinmhuinín, ina dteanga, ina gcultúr ceoil agus drámaíochta.
  • Caomhnú agus cur chun cinn na Gaeilge agus oidhreacht phobal Ghaoth Dobhair.
  • Íomha dearfach a chruthú don cheantar Gaeltachta seo i measc an phobail féin agus in intinn dhaoine taobh amuigh den cheantar.
  • Fostaíocht agus seirbhísí teanga lárnaithe a chur chun cinn.
  • Seirbhísí riachtanacha don phobal a sholáthar mar is achmhainn don Chomharchumann.

Fúinn

D’fhás Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair as cúrsa i bhforbairt phobail a reáchtáladh faoi scáth Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i nGaoth Dobhair i 1984/85. Bunaíodh Coiste Forbartha Ghaoth Dobhair i dtosach agus b’as an choiste sin a d’fhás an Comharchumann.

Ceannaíodh an tsean Cheardscoil i 1989 ó Choiste Ghairmoideachas Chontae Dhún na nGall le cuidiú ó Údarás na Gaeltachta. Rinneadh athchóiriú le cuidiú ó Roinn na Gaeltachta agus clár Intereg. Tháinig an Comharchumann isteach san Ionad i 1992. Tá forbairt déanta ar an ionad ó shin mar Ionad Gaeilge, Oideachais agus Fiontair. Cuireadh síneadh breise de 700 mheadar chearnógach leis an fhoirgneamh i 2003-2004, le cuidiú ó Údarás na Gaeltachta agus an Chiste Idirnáisiúnta d’Éirinn.

Forbairt an duine, an teaghlaigh agus an phobail trí oideachas, trí oiliúnt, trí seirbhísí gníomhaíochtaí agus chomhoibriú a fhasann as teanga agus as dúchas na Gaeltachta.

Spriochráiteas Chomharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

Is ceantar an-éagsúil é Gaoth Dobhair atá suite i gcroílár Ghaeltacht Dhún na nGall; idir muir agus sliabh. Tá Gaoth Dobhair ar cheann de na ceantracha tuaithe is dlúithe daonra– ní hamháin in Éirinn ach in iarthar na hEorpa. Tá os cionn tríocha baile fearainn le cois ceithre oileán i nGaoth Dobhair. Tá breis agus 5,000 duine ina gcónaí ann.

Tá Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair ag feidhmiú mar cheanneagraíocht ar an phróiseas pleanála teanga do Limistéar Pleanála Teanga Iarthuaisceart Dhún na nGall. Is faoin Chomharchumann atá sé an plean agus an próiseas a stiúradh agus a chur i bhfeidhm.