...

Treoirleabhar Ghaoth Dobhair

Tá leagan úr de “Threoirleabhar Ghaoth Dobhair” foilsithe ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair ar fail anois ón Chrannóg....

...

Treoirleabhar Ghaoth Dobhair

Tá leagan úr de “Threoirleabhar Ghaoth Dobhair” foilsithe ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair ar fail anois ón Chrannóg.

Féasta Sráide i nGaoth Dobhair!

Campaí Samhraidh na Crannóige 2018

Oifigeach Pleanála Teanga

Seachtain Glantachán

Athnuachan

 

 

 

 

 

Rinne muid athnuachan ar an chistin agus halla sa Chrannóg le gairid! Míle buíochas do Brendan Ó Dochartaigh ar son an chistin, Liam Maloney ar son na pictiúirí, Cuilteallaithe na Crannóige ar son na cuilteanna, agus do foireann na Crannóige uilig a chuidigh linn.

Oifigeach Pleanála Teanga

BEO- Gaelach agus Bródúil

Beidh an ócaid chéiliúrtha “” ar siúl i mBaile Áth Cliath an Satharn seo chugainn an 3 Marta áit a mbuailfidh Gaeil na tíre le chéile leis an teanga a cheiliúradh agus ár mbród aisti a léiriú. Tósóidh sé ag cearnóg PHarnell ag 12.00 meán lae. Tá bus eagruithe ag Comharchumannn Forbartha Ghaoth Dobhair, le tacaíocht ó Chonradh na Gaeilge , le daoine ó Thír Chonaill a mbeadh suim acu freastail ar an ócaid a thabhairt ann. Béidh an bus ag fágail An Chrannóg i nDoire Beaga ag 6.30 maidin Dé Sathairn agus ag pilleadh arais níos moille oíche Shatharn. Ma tá suim agat taisteal chuig an ócaid cuir scairt ar 074-9532208 no rphost chuig cfgd@eircom.net , chun suíochán a chuir in áirithe.
Ar ndóigh tá an lucht eagruithe BEO ag coinneail súil ar chúrsaí aimsire agus ma bhíonn athruithe ar bith roimh dhéireadh na seachtaine déanfar iad a fhógairt. Tuilleadh Eolais ag http://www.peig.ie/beo.

  • Facebook