Ceistneoir

Pobal Inmharthanach Fuinnimh  (Sustainable Energy Community) Clár  Tithe Cónaithe – Ceistneoir Ainm :     ...

...

...

Treoirleabhar Ghaoth Dobhair

Tá leagan úr de “Threoirleabhar Ghaoth Dobhair” foilsithe ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair ar fail anois ón Chrannóg....

Ceistneoir

Pobal Inmharthanach Fuinnimh 

(Sustainable Energy Community)

Clár  Tithe Cónaithe – Ceistneoir

Ainm :      _______________                        Fón:   ________________                   

Seoladh :  _________________                    Eircód:_______________

Rphost:____________________

Cíneal Teach

Méid Seomraí:                 _____________________        

Meid Leithris:                  _____________________

Méid Stór:(Cuir Tic)

 • – 1
 • – 1.5
 • – 2

Aois (nó Bliain a tógadh):_____________________

Déanamh :(Cuir Tic)

-Cloch

-Coincréit (Shuttered Concrete)

-Bloic Coincréit.

-Adhmad

-Eile (Tabhair Sonraí)    ______________________

Téas

Cíneal córas teas :(Cuir Tic)

 • Ola
 • Gual/Móin /Adhmad (Solid Fuel)
 • Gas
 • Leictreachas
 •  Meascán
  • Gual/Móin & Ola
  • Gual/Móin & Gas
  • Gual/Móin &Eile (Tabhair Sonraí) __________
 • Córas Smachta(Controls)
  • Clog(Timer)
  • Rannóga (Zones) ______________
  • Thermostatic Valves ___________
  • Stat sa tSeomra _______________
 • Tine oscailte  ?    Tá: ____  Níl:_____

Uisce Te (Cuir Tic)

 • Ón Córas Teas
 • Leictreachas (Imersion/Willis Heater)
 • Meascan den dá cheann thuas
 • Eile (Tabhair Sonraí) _________________________________________

Trealamh Leictreachas (Cuir Tic)

 • Sorn (Cooker)                                      Sean: __________   Úr: ________
 • Inneall Níocháin                                  Sean: __________   Úr: ________
 • Triomadóir (Dryer)                              Sean: __________   Úr: ________   
 • Inneall Nigh Soitheach (DW)              Sean: __________   Úr: ________
 • Cuisneoir(Fridge)                                Sean: __________   Úr: ________
 • Reoiteoir(Freezer)                                Sean: __________   Úr: ________
 • Teilifís                                                 Sean: __________   Úr: ________
 • Eile:
  • _____________________               Sean: __________   Úr: ________
  • _____________________               Sean: __________   Úr: ________
  • ______________________             Sean: __________   Úr: ________

Insliú

(Cuir Tic)                                                       Breis Eolas más fios:

Ballaí __________                              Cíneal:__________ Méid:_______

Díon  __________                              Cíneal:__________ Méid:_______

Idir Urláir  ________                          Cíneal:__________ Méid:_______

Urlár ___________                             Cíneal:__________ Méid:_______

Ar déanamh uasghrádú nó Insliú úr a chuir isteach: ________________

Ma rinneadh , tabhair Sonraí:

 • Cén Bhliain: __________________________________
 • Caidé a rinneadh?______________________________

An Bhfuil Córais Fuinnimh In-athnuaite (Renewable) sa teach?  Tá ___ Níl__

Ma tá , tabhair Sonraí :__________________________________________

Treoirleabhar Ghaoth Dobhair

Tá leagan úr de “Threoirleabhar Ghaoth Dobhair” foilsithe ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair ar fail anois ón Chrannóg.

Féasta Sráide i nGaoth Dobhair!

Campaí Samhraidh na Crannóige 2018

Oifigeach Pleanála Teanga

Seachtain Glantachán

Athnuachan

 

 

 

 

 

Rinne muid athnuachan ar an chistin agus halla sa Chrannóg le gairid! Míle buíochas do Brendan Ó Dochartaigh ar son an chistin, Liam Maloney ar son na pictiúirí, Cuilteallaithe na Crannóige ar son na cuilteanna, agus do foireann na Crannóige uilig a chuidigh linn.

 • Facebook