Scoil na Crannóige

Tá Scoil na Crannóige in sa Chrannóg i nGaoth Dobhair.

Mar chuid de ‘Cruinniú na nÓg’ tá an ócáid seo sa Chrannóg Dé Satharn 11ú.

Fáilte roimh pháistí bunscoile triall a bhaint as réimse leathan uirlisí ceoil traidisiúnta atá sa Chrannóg, píob, cláirseach, consairtín, fidil, maindilín, fliúit 7rl. Beidh an grúpa ‘An Crann Óg’ ag seinm & ag taispeáint na huirlisí do na páistí, faoi stiúir teagascóirí. Deis iontach le suim a spreagadh sa cheol gaelach, le cuidiú ó dhéagóirí na Gaeltachta.

Beidh seisiún 12-2in & ceann eile 2-4in do dhaoine aois 6-12

As part of ‘Cruinniú na nÓg’ primary school children are welcome to try a wide range of traditional Irish musical instruments, pipes, harp, concertina, fiddle, mandolin, flute 7etc. in An Crannóg on Saturday 11th June. ‘An Crann Óg’ will be playing & showing the musical instruments to the kids, with help from instructors. There will be a 12-2pm session & another 2-4pm for 6-12 year olds.

Téarma 6 ón 9/5/22

Dé Luain
Damhsa 6in
Amhránaíocht  7in

Dé Máirt
Grúpaí-
Consairtín/Fidil/Maindilín/Fliúit
Cláirseach/Píob/feadóg     6in

Déardaoin Grúpa Chaitlín 12+ 7in

Dé hAoine Drámaíochta 3.30 -5in

Thig clárú & íoc https://cfgd.wufoo.com/forms/clara-6a-taarma-scoil-na-crannaige-an-9522/

Tá Scoil na Crannóige ag cuir ranganna ar fáil achan tseachtain sa Chrannóg ag teagasc fidil, feadóg stáin, píoba, giotár, bosca ceoil, consairtín, maindilín, bainseó, cláirseach, drumaí, amhránaíocht, scéalaíocht, drámaíocht, Cór óg agus Cór daoine fásta.

Tuilleadh eolais ó /More information from

scoilnacrannoige@gmail.com

Do pháistí atá ag toiseacht uirlis ceoil is fearr toiseacht leis an fheadóg stáin.

If just starting a musical instrument it is best to start with the tin whistle.

An Crann Óg ag Seoladh Seachtain na Gaeilge 2022 san Amharclann

Seó Scoil na Crannóige6in Dé Máirt 15ú Márta 2022 in Acadamh Ghaoth Dobhair

28/2/22 An Crann Óg ag seinm ag oscailt oifigiúil Seachtain na Gaeilge in Amharclann Ghaoth Dobhair
28/2/22 An Crann Óg ag seinm ag oscailt oifigiúil Seachtain na Gaeilge Amharclann
Cuairt na nGeal An Crann Óg san Amharclann 2022
Cuairt na nGeal Ceardlann sa Chrannóg le Joy, Seumaidh & Brian 2022

Seo an nasc le clárú & íoc as an 5ú Téarma Scoil na Crannóige ón 21/3/22.
https://cfgd.wufoo.com/forms/clara-5a-taarma-scoil-na-crannaige-an-21322/
Tá muid ag glacadh le tosaitheoirí feadóg stáin Déardaoin 24ú Márta ag 6in. Páistí 6 Bliana suas.
Soilse na Nollag a cheol ag ‘An Crann Óg’ i Seomra na Nollag sa Chrannóg 2021
Buíochas le Mairéad Ní Mhaonaigh & Caitlín Uí Dhuibhir
Oíche cheoil & drámaíocht le Scoláirí Scoil na Crannóige
Dé hAoine 17ú Nollaig 2021 in Amharclann Ghaoth Dobhair. Seo na Cláirsí as rang Kayla Reed sa Chrannóg ag seinm amhráin Nollag cóirí ag Kayla.
Oíche cheoil & drámaíocht le Scoláirí Scoil na Crannóige
Dé hAoine 17ú Nollaig 2021 in Amharclann Ghaoth Dobhair
Seo damhsóirí as rang Chaitlín Nic Gabhann a thoisigh ranganna damhsa cúpla seachtain ó shin sa

Mar chuid de Chuisle, tá Ealaín na Gaeltachta i mbun ceardlanna agus imeachtaí sna healaíona dúchasacha a reáchtáil agus a mhaoiniú do dhaoine óga ar fud na Gaeltachta. Tá Cuisle maoinithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.
https://www.facebook.com/an.crannog.7
Oíche Chultúir Aoine 17/9/21 ag 8in. Oíche Shiamsaíochta curtha i lathair ag “Glór na Gaeltachta” i gcomhair le Scoil na Crannóige agus Amharclann Ghaoth Dobhair.

Scoil Cheoil na Crannóige

Tá dalta ag teacht chuig ranganna achan tseachtain sa Chrannóg ag foghlam fideal, feadóg stáin, píoba, giotár, bosca ceoil (cnaipí agus piano), consairtín, maindilín, bainseó, drumaí, amhránaíocht, cór, scéalaíocht agus drámaíocht.

Gráid

https://lcme.uwl.ac.uk/exams/traditional-music/irish-traditional-music

Tá rang speisialta ar fáil de scoláirí atá ag déanamh réidh le scrúdú gráid a dhéanamh i gceol traidisiúnta agus bíonn cáilíocht aitheanta acu ag a dheireadh.

Banna Ceoil Máirseáil

Ag leanúint leis an traidisiún banna máirseáil sa cheantar, bíonn na páistí ón Scoil Cheoil ag seinm i mbanna ceoil máirseáil Lá Fhéil Padraig agus Domhnach Casca.

Cuidíonn Banna Máirseála le saol sóisialta, cultúrtha, oidhreachta na ndaoine óga atá páirteach sa bhanna chomh maith le dul chun sochair do phobail áitiúla.

John Lennon Bus

https://youtu.be/ckjZxD40JpQ

Fís le feiceáil anseo leis ‘An Crann Óg’, taifead lá amháin 6/8/’15.

Tuilleadh eolais faoin grúpa ceoil ‘An Crann Óg’ –

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010587045024

  • Facebook