Scoil na Crannóige

Scoil Cheoil na Crannóige

Tá dalta ag teacht chuig ranganna achan tseachtain sa Chrannóg ag foghlam fideal, feadóg stáin, píoba, giotár, bosca ceoil (cnaipí agus piano), consairtín, maindilín, bainseó, drumaí, amhránaíocht, cór, scéalaíocht agus drámaíocht.

Gráid

https://lcme.uwl.ac.uk/exams/traditional-music/irish-traditional-music

Tá rang speisialta ar fáil de scoláirí atá ag déanamh réidh le scrúdú gráid a dhéanamh i gceol traidisiúnta agus bíonn cáilíocht aitheanta acu ag a dheireadh.

Banna Ceoil Máirseáil

Ag leanúint leis an traidisiún banna máirseáil sa cheantar, bíonn na páistí ón Scoil Cheoil ag seinm i mbanna ceoil máirseáil Lá Fhéil Padraig agus Domhnach Casca.

Cuidíonn Banna Máirseála le saol sóisialta, cultúrtha, oidhreachta na ndaoine óga atá páirteach sa bhanna chomh maith le dul chun sochair do phobail áitiúla.

Cór Thaobh a’ Leithid

Bunaíodh an cór i 2003 agus d’eisigh siad CD in 2007. Ghlac siad páirt in go leor ceolchoirmeacha fríd na mblianta i nÉirinn, sa Bhreatain Bheag agus in sa Bhriotáin. Ba é buaic-phointe s’acu nuair a cheol siad in sa Halla Náisiúnta, Lá ‘l Pádraig 2009. Tá cuid mhaith do na ceoltóirí ar chuid de na ceoltóirí is fearr sa tír agus go leor comórtais Oireachtais bainte ag go leor acu. Tá 5 CD aonarach curtha amach ag 5 bhall chomh maith le 5 CD eisithe ag Doimnic Mac Giolla Bhríde.

Glórthaí Uladh

Bhearrann Doimnic Mac Giolla Bhríde le chéile trí chór a bhfuil sé ina stiúrthóir orthu – Cór Thaobh a’ Leithid (Gaoth Dobhair), Cór Uí Chanáin (Doire) agus Cór Loch Lao (Béal Feirste). Ceolann siad rogha d’amhráin fonnmhara Chúige Uladh. https://www.facebook.com/glorthaiuladh/

John Lennon Bus

https://youtu.be/ckjZxD40JpQ

Fís le feiceáil anseo leis ‘An Crann Óg’, taifead lá amháin 6/8/’15.

Tuilleadh eolais faoin grúpa ceoil ‘An Crann Óg’ –

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010587045024

  • Facebook