Author: admin

Treoirleabhar Ghaoth Dobhair

Tá leagan úr de “Threoirleabhar Ghaoth Dobhair” foilsithe ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair ar fail anois ón Chrannóg.

Féasta Sráide i nGaoth Dobhair!

Campaí Samhraidh na Crannóige 2018

Oifigeach Pleanála Teanga

Seachtain Glantachán

Athnuachan

 

 

 

 

 

Rinne muid athnuachan ar an chistin agus halla sa Chrannóg le gairid! Míle buíochas do Brendan Ó Dochartaigh ar son an chistin, Liam Maloney ar son na pictiúirí, Cuilteallaithe na Crannóige ar son na cuilteanna, agus do foireann na Crannóige uilig a chuidigh linn.

Oifigeach Pleanála Teanga

BEO- Gaelach agus Bródúil

Beidh an ócaid chéiliúrtha “” ar siúl i mBaile Áth Cliath an Satharn seo chugainn an 3 Marta áit a mbuailfidh Gaeil na tíre le chéile leis an teanga a cheiliúradh agus ár mbród aisti a léiriú. Tósóidh sé ag cearnóg PHarnell ag 12.00 meán lae. Tá bus eagruithe ag Comharchumannn Forbartha Ghaoth Dobhair, le tacaíocht ó Chonradh na Gaeilge , le daoine ó Thír Chonaill a mbeadh suim acu freastail ar an ócaid a thabhairt ann. Béidh an bus ag fágail An Chrannóg i nDoire Beaga ag 6.30 maidin Dé Sathairn agus ag pilleadh arais níos moille oíche Shatharn. Ma tá suim agat taisteal chuig an ócaid cuir scairt ar 074-9532208 no rphost chuig cfgd@eircom.net , chun suíochán a chuir in áirithe.
Ar ndóigh tá an lucht eagruithe BEO ag coinneail súil ar chúrsaí aimsire agus ma bhíonn athruithe ar bith roimh dhéireadh na seachtaine déanfar iad a fhógairt. Tuilleadh Eolais ag http://www.peig.ie/beo.

  • Facebook