Lá Foscailte

Tá Lá Foscailte sa Chrannóg Dé hAoine 27 Meitheamh, 14.00-18.00,  Buail isteach, faigh cupa tae, amharc fríd chartlann na seanphictiúr agus go leor eile!logo cfgd

Maidín Chaife

27/6/14  ón  10.00 -2.00

AN  CHRANNÓG

AG CRUINNIÚ AIRGEAD DO DHAOINE  ATÁ  AG DÉANAMH AN “SKYDIVE” DO DIABETES IRELAND

AG TÚS MÍ LÚNASA

CHUN TUILLEADH EOLAIS FHÁIL, CUIR SCAIRT AR

087 218834956

Aifreann Colmcille

IMG_3767Bhí Aifreann sa Chrannóg Dé Luain 9ú Meitheamh le Lá Cholmcille a cheiliúradh.

Buíochas don tAthair Ó Baoighill a léigh an tAifreann agus do gach duine a tháing amach.

Campaí Samhraidh na Crannóige 2014

CampaíÓn 30/06/14 go dtí 22/08/14.

Campa 1 – An Crannóg, aois 3-6bl

Campa 2 – Pobalscoil Ghaoth Dobhair, aois 7-114bl

Spórt, Ceol, Ceol Uirlise, Cluichí, Drámaíocht, Ealaíon &rl

Táille – €30 (1 duine) €50 (2 duine) €65 (3 dhuine)

Á reáchtáil ag Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

Tuilleadh eolais ó 074 9532208

Comórtas na mBaile Slachtmhar

Tá iarratas déanta ag fó-choiste na mBaile Slachtmhar ar chomórtas Naisiúnta na mBaile Slachtmhar don chead uair. Se an ceantar ata i gceist no ó dhroichead an Bhun Bhig go Teac Aindí.

Tá cuid mhór oibre déanta le goirid leis an áit a ghlanadh suas agus é a choinneáil glan. A bhuíochas sin do na scéimeanna fostaíochta pobail agus daoine deonach. Ba mhaith linn bhur dtacaíocht leis an iarratas, agus tá muid ag iarraidh ar ghnóanna áitiúla iarracht a dhéanamh

  • Taobh amuigh dá gcuid Siopaí/Ionad gnó choinneáil glan agus néata.
  • Maisiú a dhéanamh ar a gcuid siopaí/ionad gnó m.sh, bláthanna a chrochadh amuigh srl.
  • Comharthaíocht Ghaeilge / dá Theangach a chuir amach. Tá  comhairle & tacaíocht ar fáil ó Fhorás na Gaeilge le cuidiú le comharthaíocht úr trí Ghaeilge. Labhair le Colm nó Caitríona ag 9558126.

 Ta seo ar mhaithe leis an phobal go léir agus tá sé tábhachta go n-oibreoidh an pobal uilig le chéile. Cruthaíonn sé spiorad maith pobail, meallfaidh sé turasóirí agus pillfidh daoine a thagann ar cuairt chun an cheantair.

 Cuidigh linn Gaoth Dobhair choinneáil glan.

An application has been submitted by our Tidy Towns Sub-committee to this year’s National Tidy Towns competition. The area in question is from the Clady Bridge in Bunbeg to Caifé Aindí. A huge effort has been made recently to clean up along the road, thanks to staff on community employment schemes and a good number of volunteers.

 We would like to ask for your support for the effort by

  • Ensuring that in front of and aroundyour  premises is kept clean and tidy at all times,
  • If possible, decorate the front of your premises with flowers/plants etc.
  • Erect appropriate signage advertising “as Gaeilge”or bilingual (the application is for a Gaeltacht area)

Information and support for signage in Irish is available from Fóras na Gaeilge. Call Colm or Caitriona on 9558126.

 This effort benefits the whole community and its very important that the whole community including the business community play their part. This will help foster good community spirit, create as pleasant environment for both locals and visitors and entice those who visit the area to return.

Please support our effort to keep Gaoth Dobhair clean and Tidy!

  • Facebook