Fúinn

D’fhás Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair as cúrsa i bhforbiart phobail a reáchtáladh faoi scáth Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i nGaoth Dobhair i 1984/85. Bunaíodh coiste Forbartha Ghaoth Dobhair i dtosach agis b’as an choiste sin a d’fhás an Comharchumann.

Ceannaíodh an tseanCheardscoil i 1989 ó Choiste Ghairmoideachas Chontae Dhún na nGall le cuidiú ó Údarás na Gaeltachta. Rinneadh athchóiriú le cuidiú ó Roinn na Gaeltachta agus clár Intereg. Tháinig an Comharchumann isteach san Ionad i 1992.

Tá forbairt déanta ar an ionad ó shin mar Ionad Gaeilge, Oideachas agus Fiontair.

Cuireadh síneadh breise de 700 mheadar cearnógach leis an fhoirgneamh i 2003-2004, le cuidiú ó Údarás na Gaeltachta agus an Chiste Idirnáisiúnta d’Éirinn.

  •     Gné na teanga den fhorbairt phobail a chur chun cinn.
  •     Scéim chuimistheach Pleanáil Teanga a chur i bhfeidhm sa cheantar.
  •     Freastal ar óige an phobail trí cur lena n-oiliúint agus féinmhuinín, ina dteanga, ina gcultúr ceoil agus dramaíochta.
  •     Caomhnú agus cur chun cinn na Gaeilge agus oidhreacht phobal Ghaoth Dobhair.

 

 

 

 

Follasacht:

Tá Coiste Stiúrtha Chomharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair tiomonta chun cloí le cloí leis an gcód follasachta a oiriúnaíodh ón Scála Follasachta Rialachais de chuid Boardmatch Ireland. (www.boardmatch.ie) agus mar thoradh ar sin beidh muid ag cuir i bhfeidhm agus a tiomantas a thabhairt go gcloífidh muid leis an Ráiteas Carthanais ar Chleachtas Molta (SORP) nuair is cuí; go bhfoilseoidh siad cuntais bhliantúla, (mar atá atá sonraithe thíos)  agus go liostóidh muid faisnéis faoi chomhaltaí boird ,mar a leanas:

 

Coiste

 

Cathaoirleach

Máire Mhic Niallais

Gníomhaí Teanga agus pobail.  Ball bunaithe de Bhord Stiúrtha

Comhar Chreidmheasa Ghaoth Dobhair.  Iarr bhall de Bhord Údarás na Gaeltachta agus de Bhord na Gaeilge.  Duine de bhunaitheoirí Chomharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair

 

Rúnaí

Dónal Ó Cnáimhsí

(Fostaí ag Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha)

Ball gníomhach de Chonradh na Gaeilge.  Iarr chathaoirleach ar C.L.G Ghaoth Dobhair.

 

Cisteoir

Peadar Ó Gallchobhair

(Feirmeoir)

Ball de Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair óna thús i 1988.

 

Baill

Máire Nic Niallais

(Féin Fhostaithe mar chonraitheoir fo-theidealadh.)

Ball de Chonradh na Gaeilge agus eagarthóir Thír Chonaill ag Tuismitheoirí na Gaeltachta.

 

Colm Ó Baoill

(Feidhmeannach le Foras na Gaeilge)

Ball de bhord Comhar Chreidmheasa Ghaoth Dobhair agus bord bainistíochta Phobalscoil Ghaoth Dobhair

 

Antoin Mac Aodha

(Iarr-bhainisteoir Chomharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair)

Cathaoirleach áitiúil de chumann Uinsionn de Pól agus cumann Staire & Seanchais Ghaoth Dobhair.

 

Muiris Ó Gallchobhair

Príomh oifigeach le Briogaid Dóiteán Ghaoth Dobhair.

Polasaí Cosaint Leanaí CFGD1

http://crannog.ie/?attachment_id=1352

Cuntaisí 2014

 

SKMBT_C284e16030915340_0001SKMBT_C284e16030915340_0002
SKMBT_C284e16030915340_0003

SKMBT_C284e16030915340_0005SKMBT_C284e16030915340_0006
SKMBT_C284e16030915340_0004
SKMBT_C284e16030915340_0007
SKMBT_C284e16030915340_0008 SKMBT_C284e16030915340_0009 SKMBT_C284e16030915340_0010 SKMBT_C284e16030915340_0011 SKMBT_C284e16030915340_0012 SKMBT_C284e16030915340_0013 SKMBT_C284e16030915340_0014 SKMBT_C284e16030915340_0015 SKMBT_C284e16030915340_0016 SKMBT_C284e16030915340_0017 SKMBT_C284e16030915340_0018 SKMBT_C284e16030915340_0019 SKMBT_C284e16030915340_0020 SKMBT_C284e16030915340_0021 SKMBT_C284e16030915340_0022 SKMBT_C284e16030915340_0023 SKMBT_C284e16030915340_0024

  • Facebook