Drámaí

Scríobh Cathal Ó Gallchóir an dráma “Níl ann ach Taobh Amháin” do scoláirí rang drámaíocht aois Pobalscoile Scoil na Crannóige, le cuidiú ó Eoghan Mac Giolla Bhrighde.
Ghlac siad páirt i bhFéile Scoildrámaíochta Ghaoth Dobhair 23/3/2022.
Duaiseanna
Script Nua is Fearr
Chéad Áit in Roinn Clubanna Óige
Ainmniúcháin chuig Fhéile Cúige
Ag Féile Cúige Uladh sa Ghrianán 30/3/22
Duaiseanna
An léiriú is fearr ar Nua-dhráma
1ú áit Comórtas Clubanna Óige
Ainmniúcháin chuig an Fhéile Náisiúnta i Muileann gCearr 4/5/22
áit a fuair siad an 1ú áit i gComórtas Clubanna Óige.
Seo dráma a scríobh agus a léirí Seán Ó Maolagáin do scoláirí rang drámaíocht Scoil na Crannóige ‘Oileán Bó’,
le cuidiú ó Eoghan Mac Giolla Bhrighde.
Ghlac siad páirt i Féile Scoil drámaiocht Ghaoth Dobhair 23/3/22. Bhain an dráma duais an mholtóra agus ainmniúcháin chuig Fhéile Cúige 30/3/22
.

Comhghairdeas le Aisteoiri Óga na Crannóige agus le Eoghan Mac Giolla Bhrighde, tá an dráma Tadhg Soineanta fríd go Féile Scoil Drámaíochta Uladh. Bhain siad an script nuachumtha is fearr den fhéile fósta.

Bhí Tadhg Soineanta agus Taibhsí 1916 le feiceáil ag Éigse Uladh 2016.

Féile Scoil Drámaíochta 2017

Scoláirí rang drámaíochta na Crannóige –

Tá ‘Gabhla agus an tAscard’ ag seoladh ar aghaidh chuig an Fhéile Náisiúnta Scoildrámaíochta ar 28ú Aibrean agus an script nua is fearr bainte ag Féile Uladh. A bhuíochas sin d’Eoghan Mac Giolla Bhríghde, Suzanne Uí Ghallchóir agus Áine Ní Bhreisleáin.

Bhí Lúibíní go leor ar an ardán ag Club Óige na Crannóige Comórtas Gael Facthóir Óige na Gaeltachta 2017 Thír Chonaill agus bhain Fodhla & Róise an chéad áit sa rannóg Bun scoile le lúibín úr ‘Bolg ar mo dhroim’ a scríobh Suzanne Uí Ghallchóir agus Áine Ní Bhreisleáin.

Scór na nÓg 2016/17

Scoláirí rang drámaíochta na Crannóige, CLG Ghaoth Dobhair, a bhain an sceitse ’DL LGF 17’ a scríobh Eoghan Mac Giolla Bhrighde. Fuair siad fríd go dtí babhta cheannais Uladh.

  • Facebook