Category: Uncategorized

Féasta Sráide i nGaoth Dobhair!

Oifigeach Pleanála Teanga

Seachtain Glantachán

Oifigeach Pleanála Teanga

BEO- Gaelach agus Bródúil

Beidh an ócaid chéiliúrtha “” ar siúl i mBaile Áth Cliath an Satharn seo chugainn an 3 Marta áit a mbuailfidh Gaeil na tíre le chéile leis an teanga a cheiliúradh agus ár mbród aisti a léiriú. Tósóidh sé ag cearnóg PHarnell ag 12.00 meán lae. Tá bus eagruithe ag Comharchumannn Forbartha Ghaoth Dobhair, le tacaíocht ó Chonradh na Gaeilge , le daoine ó Thír Chonaill a mbeadh suim acu freastail ar an ócaid a thabhairt ann. Béidh an bus ag fágail An Chrannóg i nDoire Beaga ag 6.30 maidin Dé Sathairn agus ag pilleadh arais níos moille oíche Shatharn. Ma tá suim agat taisteal chuig an ócaid cuir scairt ar 074-9532208 no rphost chuig cfgd@eircom.net , chun suíochán a chuir in áirithe.
Ar ndóigh tá an lucht eagruithe BEO ag coinneail súil ar chúrsaí aimsire agus ma bhíonn athruithe ar bith roimh dhéireadh na seachtaine déanfar iad a fhógairt. Tuilleadh Eolais ag http://www.peig.ie/beo.

Maidin Chaife

SKMBT_C284e16051015120_0001

Post Saoire Maithreachas

Rúnaí Oifige.

Post Páirt Aimseartha (2 Lá sa tSeachtain)

Sealadach (Saoire Máithreachas)

 

Dualgaisí:

 • Fáiltiú
 • Freagairt gutháin
 • Ag plé leis, agus ag tabhairt seirbhís don phobal
 • Leabharchoimeád/Cuntais
 • Uasdhátú ar shuíomh idirlíon an Chomharchumainn.
 • Tacaíocht don Bhainisteoir
 • Dualgais eile de réir mar a éiríonn siad.

 

Cáilíochtaí.

 

Riachtanach:

 • Líofacht iomlán i nGaeilge.
 • Ard chaighdeán i scríobh na Gaeilge.
 • Ard scileanna & taithí le pacáistí ríomhairí (Word, Excel, Publisher srl.)
 • Taithí bheith ag plé leis an bpobal tri Ghaeilge.
 • Cumas oibriú as a stuaim féin

Inmhianach:

 • Taithí le pacáiste cuntasaíocht Sage
 • Scileanna margaíochta/poiblíochta.

 

 

Conradh 6 Mhí a bhéas i gceist , ag tosach deireadh mhí Mheitheamh .

Seol iarratas, le CV chuig An Bainisteoir, ag an seoladh thuas, nó ar r-phost chuig cfgd@eircom.net.  Spriocdháta 25ú Bealtaine.

 

 

Imeachtaí na Cásca

SKMBT_C284e16032116170_0001

Lá Fhéil Pádraig

SKMBT_C284e16030214480_0001

 • Facebook