Category: Srair agus Seanachas

Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair

Beidh Scoil Gheimhridh Ghaoth Dobhair a sheoladh beo ar Raidió na Gaeltachta ar chlár Ronan Beo ag 3:00 amarach (11ú) ó Choláiste Phádraig Droim Conrach. Ma tá bduine fá Bhaile Átha Cliath, tá fáilte rompú bualadh isteach!Untitled

Tír Chonaill Abú

Cmionurorn

Uladh na Mionúr 2014

Ó chlé; Gavin Mac Giolla Bhríde, Gary Mac Pháidín, Ciaran Mac Giolla Easpuig, Nial Ó Frighil, Micheal Ó Cearbhaill agus Cian Ó Maolagáin

 

Tír Chonaill Abú

Bhí laetha móra ag foirne peile C.L.G    Dhún na nGall ó thús na bliana agus iad anois i gCraobhacha Ceannais peile na hÉireann ar an 21 Meán Fómhair.  Comhghairdeas leo uilig.  Guímid ádh mór orthu don lá mór seo ina saol peile agus ar a mbainisteoirí Jim Mc Guinness agus Declan Bonar

 

Neil, Éamonn agus Odhrán ag ceiliúradh a mbua ar Bhaile Átha Cliath i bPáirc an Chrócaigh ar an 31 Lúnasa 2014

neil eamonn odhran

Scoil Cheoil na Crannóige

Ranganna Ceoil uirlise agus amhránaíochta do phaistí .

 

Ranganna ar fáil in:

 • FEADÓG                  (Déardaoin ag 6.00)
 • GIOTAR                   (Dé Luain ag 6.00)
 • FIDIL                        (Dé Cead ag 6.00)
 • MANDOLIN            (Dé Cead ag 7.00)
 • BOSCA CEOIL       (Dé Máirt ag 6.00)
 • CONCERTÍN          (Dé Máirt ag 6.00)
 • FLIÚT                      (Dé Máirt ag 6.00)
 • BÓDHRÁN & DRUMMAÍ

             (Dé Máirt ag 7.00)

 • BANJO                     (Dé Céad ag 7.00)
 • PÍOBAÍ UILEANN (Dé Luain ag 5.00)

Agus   

AMHRÁNAÍOCHT GHAEILGE ( ó 10 mbl suas)

(Dé Luain ag 7.00)

( ranganna  go léir ag bráth ar éileamh)

Ranganna ag toiseacht Dé Luain 8 Meán Fómhair ag 5.00.

 

Táille: €30 do shraith de 5 rang

 

Teorann aois: 8 mbliana d’aois do na h-uirlisí go léir (ach amháin feadóg  – 6 bliana d’aois)

Tuilleadh eolas ó 9532208 Ranganna Ceoil Clár ama

Comórtas na mBaile Slachtmhar

Tá iarratas déanta ag fó-choiste na mBaile Slachtmhar ar chomórtas Naisiúnta na mBaile Slachtmhar don chead uair. Se an ceantar ata i gceist no ó dhroichead an Bhun Bhig go Teac Aindí.

Tá cuid mhór oibre déanta le goirid leis an áit a ghlanadh suas agus é a choinneáil glan. A bhuíochas sin do na scéimeanna fostaíochta pobail agus daoine deonach. Ba mhaith linn bhur dtacaíocht leis an iarratas, agus tá muid ag iarraidh ar ghnóanna áitiúla iarracht a dhéanamh

 • Taobh amuigh dá gcuid Siopaí/Ionad gnó choinneáil glan agus néata.
 • Maisiú a dhéanamh ar a gcuid siopaí/ionad gnó m.sh, bláthanna a chrochadh amuigh srl.
 • Comharthaíocht Ghaeilge / dá Theangach a chuir amach. Tá  comhairle & tacaíocht ar fáil ó Fhorás na Gaeilge le cuidiú le comharthaíocht úr trí Ghaeilge. Labhair le Colm nó Caitríona ag 9558126.

 Ta seo ar mhaithe leis an phobal go léir agus tá sé tábhachta go n-oibreoidh an pobal uilig le chéile. Cruthaíonn sé spiorad maith pobail, meallfaidh sé turasóirí agus pillfidh daoine a thagann ar cuairt chun an cheantair.

 Cuidigh linn Gaoth Dobhair choinneáil glan.

An application has been submitted by our Tidy Towns Sub-committee to this year’s National Tidy Towns competition. The area in question is from the Clady Bridge in Bunbeg to Caifé Aindí. A huge effort has been made recently to clean up along the road, thanks to staff on community employment schemes and a good number of volunteers.

 We would like to ask for your support for the effort by

 • Ensuring that in front of and aroundyour  premises is kept clean and tidy at all times,
 • If possible, decorate the front of your premises with flowers/plants etc.
 • Erect appropriate signage advertising “as Gaeilge”or bilingual (the application is for a Gaeltacht area)

Information and support for signage in Irish is available from Fóras na Gaeilge. Call Colm or Caitriona on 9558126.

 This effort benefits the whole community and its very important that the whole community including the business community play their part. This will help foster good community spirit, create as pleasant environment for both locals and visitors and entice those who visit the area to return.

Please support our effort to keep Gaoth Dobhair clean and Tidy!

Cruinniú

Teach Mhuiris – Cruinniú poiblí fá fhorbairt ag Teach Mhuiris, Bun a Leaca.  Dé Máirt 13ú Samhain ag 7.30 (curtha siar ón 7ú Samhain)

Cruinniú

Cumann Staire & Seanchais Ghaoth Dobhair sa Chrannóg,Oíche Mháirt 9/10/12. 8.30i.n.

Oíche/Lá Chultúir

Oíche/Lá Chultúir

Mar pháirt de “Lá cultúrtha sa Ghaeltacht”, beidh Lá Foscailte ins an tseomra staire sa Chrannóg an Aoine seo an 21ú Meán Fómhair  ón 11.00r.n. ar aghaidh.  Beidh taispeántas don físeán “Anás & Anró – gnéithe de Stair Ghaoth Dobhair”  ag an 3.00i.n.  Beidh ranganna scéalaíochta do pháistí ann ar 4.30i.n. (ní ag a 5.00i.n. mar atá sa chlár)

Ní bheidh leacht staire le Noel Ó Gallchóir ann mar atá fógraithe sa chlár do “Oíche Chultúir” ach ag coinneáil le spiorad an deireadh seachtaine seo bheirfidh an that. Seán Ó Gallchóir caint ar stáir agus buach phointí an C.L.G I nDún na nGall ag 8.00i.n. sa Chrannóg.  Ar an droch uair ní bheidh an oíche áirneail agus ceoil a bhí fógraithe do Theach Mhuiris ag tarlú.

Lá Oscailte sa Chrannóg

11.00 r.n. – 5.00i.n. – Lá Oscailte sa Seomra Stáire agus Seanchais

5.00i.n. – 6.30i.n. – Seisiún Scéalaíochta i nGaeilge do Pháistí

Eolas : Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair, 074 95 32208, http://crannog.ie/

Mar pháirt de Lá Cultúrtha

Mar pháirt de Lá Cultúrtha

“Lá Foscailte sa tSeomra Staire” buail isteach agus caith seal.  Taispeántas den Físeán/DVD ”Anás go Anró” ag an 3.00

 • Facebook