Ceistneoir

Pobal Inmharthanach Fuinnimh 

(Sustainable Energy Community)

Clár  Tithe Cónaithe – Ceistneoir

Ainm :      _______________                        Fón:   ________________                   

Seoladh :  _________________                    Eircód:_______________

Rphost:____________________

Cíneal Teach

Méid Seomraí:                 _____________________        

Meid Leithris:                  _____________________

Méid Stór:(Cuir Tic)

 • – 1
 • – 1.5
 • – 2

Aois (nó Bliain a tógadh):_____________________

Déanamh :(Cuir Tic)

-Cloch

-Coincréit (Shuttered Concrete)

-Bloic Coincréit.

-Adhmad

-Eile (Tabhair Sonraí)    ______________________

Téas

Cíneal córas teas :(Cuir Tic)

 • Ola
 • Gual/Móin /Adhmad (Solid Fuel)
 • Gas
 • Leictreachas
 •  Meascán
  • Gual/Móin & Ola
  • Gual/Móin & Gas
  • Gual/Móin &Eile (Tabhair Sonraí) __________
 • Córas Smachta(Controls)
  • Clog(Timer)
  • Rannóga (Zones) ______________
  • Thermostatic Valves ___________
  • Stat sa tSeomra _______________
 • Tine oscailte  ?    Tá: ____  Níl:_____

Uisce Te (Cuir Tic)

 • Ón Córas Teas
 • Leictreachas (Imersion/Willis Heater)
 • Meascan den dá cheann thuas
 • Eile (Tabhair Sonraí) _________________________________________

Trealamh Leictreachas (Cuir Tic)

 • Sorn (Cooker)                                      Sean: __________   Úr: ________
 • Inneall Níocháin                                  Sean: __________   Úr: ________
 • Triomadóir (Dryer)                              Sean: __________   Úr: ________   
 • Inneall Nigh Soitheach (DW)              Sean: __________   Úr: ________
 • Cuisneoir(Fridge)                                Sean: __________   Úr: ________
 • Reoiteoir(Freezer)                                Sean: __________   Úr: ________
 • Teilifís                                                 Sean: __________   Úr: ________
 • Eile:
  • _____________________               Sean: __________   Úr: ________
  • _____________________               Sean: __________   Úr: ________
  • ______________________             Sean: __________   Úr: ________

Insliú

(Cuir Tic)                                                       Breis Eolas más fios:

Ballaí __________                              Cíneal:__________ Méid:_______

Díon  __________                              Cíneal:__________ Méid:_______

Idir Urláir  ________                          Cíneal:__________ Méid:_______

Urlár ___________                             Cíneal:__________ Méid:_______

Ar déanamh uasghrádú nó Insliú úr a chuir isteach: ________________

Ma rinneadh , tabhair Sonraí:

 • Cén Bhliain: __________________________________
 • Caidé a rinneadh?______________________________

An Bhfuil Córais Fuinnimh In-athnuaite (Renewable) sa teach?  Tá ___ Níl__

Ma tá , tabhair Sonraí :__________________________________________

 • Facebook