Feachtas Baile Slachtmhar Ghaoth Dobhair

Beidh cruinniú eolas i gclubtheach C.L.G i Machaire Gathlán anocht ag an 8.00 ag Feachtas Baile Slachtmhar Ghaoth Dobhair.   Beidh cuir i láthair ó Olivia Crossan ón Taisce maidir le scéim na “gCostaí Glas” (Green Coast Award)  agus dhéanfaidh Columba Boyce ó choiste Bhaile Slachtmhar Charraig Airt cuir i láthair maidir le taithí s’acu ar chomórtas na mBailte Slachtmhar.  Tá duais na Gaeltachta buaite ag Carraig Airt cúpla uair i gcomórtas na mBailte Slachtmhar.

SVDP

Ó am go h-am thig le teaghlaigh agus daoine aonarach deacrachtaí a bheith acu.  Má tá cuidiú de dhith ord dean teagmháil linn ar 085 2293015.  Beidh gach iarratas faoi rún.

Cruinniú

Teach Mhuiris – Cruinniú poiblí fá fhorbairt ag Teach Mhuiris, Bun a Leaca.  Dé Máirt 13ú Samhain ag 7.30 (curtha siar ón 7ú Samhain)

Gradam an Oireachtais

Ba mhaith leis an Choiste, agus foireann Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair comhghairdeas a dhéanamh le Cathaoirleach an Chomharchumainn, Maire Mhic Niallais, ar bronnadh Gradam an Oireachtais uirthi ag Oireachtas na Gaeilge i Leitir Ceanainn ar an seachtain seo caite.  Níl dabht ar bith nó gur aitheantas é seo do na blianta fada atá caite ag Máire ag obair go deonach ar shon an phobail agus ar shon na Gaeilge go h-áitiúil agus go náisiúnta.  Comhghairdeas a Mháire, tá seo tuilte agat!

  • Facebook